AGIR Caraș-Severin

Despre AGIR Caraș-Severin

Când a fost înfiinţată?

În data de 16 octombrie 1998, ora 10.00, în sediul S.C. U.C.M. Reșița – S.A. a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Caraș-Severin a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

La ședință au participat ingineri din S.C. U.C.M. Reșița SA și din Universitatea Eftimie Murgu, cu un total de 24 membrii fondatori .

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.